VIỆT

TƯ VẤN, SẮP ĐẶT, HỖ TRỢ

Cung cấp thông tin và liên hệ với các cơ sở tâm lý xã hội để hỗ trợ sắp đặt cho người tị nạn và người có lịch sử di cư.

*Chúng tôi là nhóm tư vấn có hỗ trợ dịch thuật tất cả các ngôn ngữ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ khả thi cho những trường hợp có lịch sử di cư gặp các vấn đề tâm lý, và cho cả bạn bè và người thân của họ. Nếu bạn đang đối mặt với các vấn đề tâm lý như rối loạn giấc ngủ, khó tập trung, trầm cảm, hoặc nếu bạn biết ai đó đang gặp phải vấn đề này và cần được giúp đỡ và hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi!

Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ đang được triển khai tại Berlin. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra hình thức hỗ trợ phù hợp, chẳng hạn như trợ giúp trị liệu tâm lý hoặc tâm thần, hỗ trợ trong cuộc sống hàng ngày, các biện pháp trị liệu việc làm và nghề nghiệp, địa điểm giao tiếp xã hội, v.v.

Tùy theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với các tổ chức này, đồng hành cùng bạn và giúp bạn thảo luận với họ. Mục đích là để đảm bảo bạn nhận được sự hỗ trợ phù hợp về tâm lý xã hội.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ phương pháp điều trị, trị liệu hoặc hỗ trợ cụ thể nào cho các trường hợp có hoàn cảnh sống khó khăn. TransVer chỉ hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc tâm lý xã hội, tạo tiền đề để bạn nhận được các biện pháp hỗ trợ thực tế.

Đây là dịch vụ tư vấn và sắp đặt miễn phí. Chúng tôi hỗ trợ người dùng bị khác biệt ngôn ngữ thông qua các kỹ năng ngôn ngữ đa dạng của mình cộng với mạng lưới liên kết thông dịch rộng khắp. Chúng tôi là đội ngũ nhân viên xã hội, nhà giáo dục, nhà tâm lý học và các nhà khoa học xã hội được đào tạo về tâm thần học với nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời biết cách phản ứng phù hợp và chuyên nghiệp với mọi vấn đề.

TransVer_Flyer-neuer Standort