VIỆT

Nếu bạn gặp vấn đề về tâm lý và muốn tìm kiếm sự trợ giúp về mặt xã hội, sức khỏe tâm thần, trị liệu tâm lý v.v… hãy liên hệ với chúng tôi: Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, sắp xếp và theo dõi miễn phí những hỗ trợ cũng như trị liệu phù hợp với bạn.
Tư vấn bằng tiếng Đức, tiếng Ba Lan, tiếng Anh và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: thứ Ba 14 – 18 giờ & thứ Năm 9 – 13 giờ
Để được tư vấn bằng ngôn ngữ khác, xin vui lòng gọi điện đặt trước.

Flyer