SRPSKO-HRVATSKI

SAVJETOVANJE, POSREDOVANJE, PODRŠKA

Informacije o psihosocijalnim ustanovama i posredovanje sa njima za lica sa imigracionim i izbjegličkim prošlošću

* Savjete pružamo na svim jezicima uz pomoć usluga usmenih tumača ili jezičnih kompetencija u okviru našeg tima. Molimo obratite nam se.

O mogućoj pomoći i podršci obavještavamo lica sa imigracionom prošlošću i sa psihološkim problemima, njihove prijatelje i rodbinu. Ukoliko imate psiholoških problema kao što su npr. problemi sa spavanjem, sa koncentracijom, tužni ste ili poznajete nekoga kome je potrebna pomoć i podrška, obratite nam se!

Ponuda usluga za pomoć u Berlinu je veoma bogata. Zajedno sa Vama pronaći ćemo odgovarajuću ponudu, kao što je psihoterapijska ili psihijatrijska pomoć, podrška u svakodnevnom životu, mjere upošljavanja i radne terapije, mjesta za socijalne kontakte itd.

Na zahtjev ćemo uspostaviti kontakt sa tim institucijama, posredovati za Vas i pratiti Vas u tim institucijama. Cilj je dobijanje odgovarajuće psihosocijalne pomoći.

Mi ne pružamo nikakav tretman, terapiju ili konkretnu podršku u teškim životnim situacijama. TransVer služi kao pristup psihosocijalnoj zaštiti i prethodi stvarnoj mjeri pomoći.

Radi se o besplatnoj ponudi za savjetovanje i posredovanje. Naše različite jezičke kompetencije i mogućnost rada sa uslugama usmenog tumača zadovoljavaju jezičke različitosti korisnika. Mi smo tim socijalnih radnika, pedagoga, psihologa i sociologa koji je na osnovu dugogodišnjeg stručnog znanja i profesionalnog iskustva obučen za psihijatriju i koji na sve zahtjeve može odgovoriti profesionalno i primjereno.

 

 

TransVer_Flyer-neuer Standort

Kontakt