فارسی

در صورت داشتن هرگونه مشکل روحی- روانی و نیاز به استفاده از خدمات مددکاری اجتماعی، روان- درمانی، روانپزشکی و غیره

‌به ما مراجعه نمایید

ما شما را با ارائه اطلاعات لازم، ارجاع به مراجع و افراد مربوطه، در یافتن حمایت و درمان مقتضی همراهی می‌کنیم.

مشاوره به زبان فارسی بدون قرارقبلی: سه‌شنبه‌ها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ بعدازظهر

ولی برای روزهای دیگر لطفاً از طریق تلفن با ما تماس گرفته و قرار بگذارید!

„TransVer“

واقع در حیاط پشتیِ سوم، سمت راست.

Flyer

Kontakt