БЪЛГАРСКИ

КОНСУЛТАЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРИДРУЖАВАНЕ

Информация за и посредничество в психо-социални институции за хора с история като мигранти и бежанци

*Консултираме на всички езици с помощта на преводачески служби или хора от екипа с езикови компетенции. Моля, свържете се с нас.

Ние информираме хора с миграционно минало с психични проблеми, техните приятели и роднини за възможностите за помощ и подпомагане. Ако имате психични проблеми като например нарушения на съня, проблеми с концентрацията, тъга или познавате някой, който има нужда от помощ и подпомагане, свържете се с нас!

Берлинското предложение за грижи и обслужване е много обширно. С Вас ще намерим подходящото предложение за помощ, като например психотерапевтична или психиатрична помощ, подпомагане в ежедневието, работа и трудотерапевтични мерки, места за социални контакти и т.н.

По желание установяваме контакт с тези институции, посредничим Ви пред тях и Ви придружаваме в тези институции. Целта е да получите подходяща психо-социална помощ.

Ние не провеждаме лечение, терапия или конкретна подкрепа в трудни житейски ситуации. TransVer служи за достъп до психо-социални грижи и предхожда действителната мярка за помощ.

Това е предложение за безплатна консултация и посредничество. Благодарение на владеенето на различни езици и възможността за работа с преводаческа служба ние се справяме с езиковото многообразие на потребителите.  Ние сме екип от социални работници, педагози, психолози и учени по социални науки, който въз основа на дългогодишно изследване и професионален опит е обучен по психиатрия и може да реагира професионално и адекватно на всички интереси.

TransVer_Flyer-neuer Standort