БЪЛГАРСКИ

Ако имате психически проблеми и заради това търсите социална, психиатрична, психо-терапевтична или друга помощ, се обърнете към нас: Ние ще Ви информираме, ще посредничим и ще Ви придружим безплатно до правилното място, където ще получите подкрепа и лечение.
Консултации на немски, полски, английски и турски език: вторник 14 – 18 часа и четвъртък 9 – 13 часа.
За консултации на други езици молим за уговорка на дата и час по телефона.

Flyer