ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΣΥΝΟΔΕΙΑ

Πληροφορίες καθώς και διαμεσολάβηση σε ψυχοκοινωνικά ιδρύματα για ανθρώπους με ιστορικό μετανάστευσης και διαφυγής

Παρέχουμε συμβουλές με τη βοήθεια υπηρεσιών διερμηνείας ή με γλωσσικές δεξιότητες στην ομάδα σε όλες τις γλώσσες. Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε εμάς.

Ενημερώνουμε ανθρώπους με ιστορικό μετανάστευσης και ψυχολογικά προβλήματα, τους φίλους και τους συγγενείς τους για τις πιθανές δυνατότητες βοήθειας και υποστήριξης. Εάν έχετε ψυχολογικά προβλήματα υπό τη μορφή π.χ. διαταραχών ύπνου, προβλήματα συγκέντρωσης, θλίψη ή αν γνωρίζετε κάποιον που χρειάζεται βοήθεια και υποστήριξη, απευθυνθείτε σε εμάς!

Η προσφορά περίθαλψης στο Βερολίνο είναι πολύ εκτενής. Βρίσκουμε μαζί με εσάς την κατάλληλη προσφορά βοήθειας, όπως π.χ. ψυχοθεραπευτική ή ψυχιατρική βοήθεια, υποστήριξη στην καθημερινότητα, απασχόληση και μέτρα εργασιοθεραπείας, σημεία για κοινωνικές επαφές, κτλ.

Εάν επιθυμείτε, επικοινωνούμε με αυτά τα ιδρύματα, διαμεσολαβούμε εκεί για εσάς και σας συνοδεύουμε σε αυτά τα ιδρύματα. Ο στόχος είναι να λάβετε τις κατάλληλες ψυχοκοινωνικές βοήθειες.

Δεν παρέχουμε αγωγή, θεραπεία ή συγκεκριμένη υποστήριξη σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής. Το TransVer εξυπηρετεί ως πρόσβαση σε ψυχοκοινωνική φροντίδα και αποτελεί το πρώτο βήμα στα πραγματικά μέτρα βοήθειας.

Πρόκειται για μία δωρεάν προσφορά παροχής συμβουλών και διαμεσολάβησης. Οι διάφορες γλωσσικές δεξιότητές μας και η δυνατότητα εργασίας με υπηρεσίες διερμηνείας ανταποκρίνονται στη γλωσσική ποικιλομορφία των ατόμων που επωφελούνται από αυτές. Είμαστε μία ομάδα από κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, η οποία διαθέτει ψυχιατρική εκπαίδευση λόγω της πολυετούς εξειδίκευσης και εργασιακής εμπειρίας και μπορεί να ανταποκριθεί επαγγελματικά και κατάλληλα σε όλα τα ζητήματα.

 

TransVer_Flyer-neuer Standor