فارسی

در صورت داشتن هرگونه مشکل روحی- روانی و نیاز به استفاده از خدمات مددکاری اجتماعی، روان- درمانی، روانپزشکی و غیره

‌به ما مراجعه نمایید

ما شما را با ارائه اطلاعات لازم، ارجاع به مراجع و افراد مربوطه، در یافتن حمایت و درمان مقتضی همراهی می‌کنیم.

اطلاعات تماس:

مشاوره به زبان‌های آلمانی، لهستانی، انگلیسی و ترکی:

سه‌شنبه‌ها: ساعت ۱۸-۱۴

پنجشنبه‌ها: ساعت ۱۳-۹

لطفاً برای دریافت مشاوره به زبان‌های دیگر از طریق تماس تلفنی، وقت قبلی هماهنگ کنید.

:(„TransVer“) واقع در حیاط پشتیِ سوم، سمت راست („dieremise“)

 

 

Flyer

Kontakt